Languages: [EN] | [NL] | [RO] | [GR] 
Printati aceasta pagina

O4. Onderzoek naar MARG-interventie

O4. Onderzoek naar MARG-interventie

Een onderzoek naar de implementatie en evaluatie van de onderwijsinterventies wordt uitgevoerd aan de hand van de leerdoelen voor het verwerven van de twee basiscompetenties. De interventie omvat de implementatie van de 20 leerscenario's en AR-spellen die in de onderwijspraktijk van de 4 deelnemende scholen zijn gecreëerd. Elke school implementeert 5 MARG in haar klassen met leerlingen van 10-13 jaar. Elke school past de MARG toe in vakken die verband houden met de context van duurzame ontwikkeling, zoals Geografie, Wetenschap, Burgereducatie of als een interdisciplinair project.

Het eindrapport is beschikbaar op de website van het project en het potentiële bewijs zal worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en worden gepresenteerd in een wetenschappelijke conferentie. Het eindrapport bevat aanbevelingen voor onderzoek, beleid en praktijk.