Languages: [EN] | [NL] | [RO] | [GR] 
Printati aceasta pagina

OVER UMARG

Het gebruik van Mobile Augmented Reality Games (UMARG) om sleutelcompetenties te ontwikkelen door te leren over duurzame ontwikkeling

Het onderwijs in zijn tweeledige rol, zowel op sociaal als op economisch gebied, heeft een sleutelrol te vervullen om ervoor te zorgen dat de Europese burgers de vaardigheden verwerven die nodig zijn om zich aan te passen. De implementatie van sleutelcompetenties in scholen houdt niet alleen in dat deze in de leerplannen moeten worden gespecificeerd, maar ook dat structuren, innovatieve onderwijsmethoden en passende ICT-instrumenten moeten worden ontwikkeld die openstaan voor leerkrachten en studenten. Gezien het vakoverschrijdende karakter van deze vaardigheden is een planning voor de hele school nodig.

Mobile Augmented Reality Games (MARG) zijn spelomgevingen die virtuele, locatiespecifieke en contextuele informatie integreren in een fysieke site. Voor deze games zijn mobiele of alomtegenwoordige computerapparatuur nodig, zoals handcomputers of mobiele telefoons, om de deelnemers aan het spel toegang te geven tot deze virtuele informatie. In plaats van mensen in een kunstmatige wereld te plaatsen, vergroten deze games de fysieke wereld door ze in te bedden met digitale gegevens, netwerk- en communicatiemogelijkheden en verbeterde eigenschappen die tegelijkertijd in-situ of op onderzoek gebaseerde leerervaringen bieden.

De doelstellingen van het project zijn om:

Voorbeelden van MARG voor het leren in de aspecten van de ontwikkeling van de kerncompetenties van de studenten te verkennen.

Bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën in een formele of informele context door het ontwikkelen van gebruikersrichtlijnen voor MARG-instrumenten.

Een leerinrichtingskader te ontwikkelen voor het aanleren van de volgende sleutelcompetenties via MARG: a) burgerschapscompetenties zoals kritisch denken, actief burgerschap, respect voor verschillen b) digitale competenties zoals informatie- en datageletterdheid, communicatie en samenwerking en het oplossen van problemen

Gebruik te maken van de bestaande AR-gameplatformen en het voorzien van docenten van de nodige technische kennis om hun eigen inhoud te creëren voor het stimuleren van de kerncompetenties van de leerlingen door te leren over duurzame ontwikkeling.

Opleiders te voorzien van de instrumenten en methodologie om de sleutelcompetenties van hun studenten te implementeren, te evalueren en te beoordelen, alsook om op te treden als pedagogen-onderzoekers door middel van op actie-onderzoek gebaseerd onderwijs.


Previous page: HOME
Next page: PARTNERS